Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος λειτουργεί στην Πάτρα από το έτος 1990. Το καταστατικό του επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 521/31-7-90 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με Α.Μ. 649/1990.

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

  • Η προαγωγή της ιστορίας του τόπου μας και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας  κληρονομιάς.                                     
  • H σύσφιγξη των πνευματικών και ηθικών δεσμών των μελών του και η αλληλεγγύη αυτών. 
  • Η  άσβεστη αγάπη τους για τη γενέτειρά τους και τον τόπο καταγωγής τους, την  Αρκαδία.                    
  • Η ολοκληρωτική  αφοσίωσή τους στους ακατάλυτους πατρικούς άγραφους θεσμούς, βιώματα και προγονικές ρίζες.
  • Η διατήρηση της αρκαδικής  παράδοσης , των αρκαδικών ηθών  και εθίμων  και γενικά τα μέλη να νιώθουν Αρκάδες, όπου κι αν βρίσκονται.

Ο Σύλλογος από τη ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει εξαιρετική δραστηριότητα με διοργανώσεις διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, χορών, συνεστιάσεων, εκδρομών, ομιλιών κ.τ.λ.

Διοικείται από 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα απαρτίζεται από τους:

Α)  Κομποχόλη Δημήτριο,– Πρόεδρο
Β)  Καραγιάννη Παναγιώτη, – Γενικό Γραμματέα
Γ)  Παπανδροπούλου Φωτεινή,– Ταμίας
Δ)  Κακούρης  Θεόδωρος ,– Μέλος
Ε)  Χουντής Παναγιώτης,– Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη: Κολοβού Μαρία και Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος

Ο Σύλλογος λειτουργεί στην Πάτρα από το έτος 1990. Το καταστατικό του επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 521/31-7-90 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με Α.Μ. 649/1990.

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

  • Η προαγωγή της ιστορίας του τόπου μας και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας  κληρονομιάς.                                     
  • H σύσφιγξη των πνευματικών και ηθικών δεσμών των μελών του και η αλληλεγγύη αυτών. 
  • Η  άσβεστη αγάπη τους για τη γενέτειρά τους και τον τόπο καταγωγής τους, την  Αρκαδία.                    
  • Η ολοκληρωτική  αφοσίωσή τους στους ακατάλυτους πατρικούς άγραφους θεσμούς, βιώματα και προγονικές ρίζες.
  • Η διατήρηση της αρκαδικής  παράδοσης , των αρκαδικών ηθών  και εθίμων  και γενικά τα μέλη να νιώθουν Αρκάδες, όπου κι αν βρίσκονται.

Ο Σύλλογος από τη ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει εξαιρετική δραστηριότητα με διοργανώσεις διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, χορών, συνεστιάσεων, εκδρομών, ομιλιών κ.τ.λ.

Διοικείται από 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα απαρτίζεται από τους:

Α)  Κομποχόλη Δημήτριο,– Πρόεδρο
Β)  Καραγιάννη Παναγιώτη, – Γενικό Γραμματέα
Γ)  Παπανδροπούλου Φωτεινή,– Ταμίας
Δ)  Κακούρης  Θεόδωρος ,– Μέλος
Ε)  Χουντής Παναγιώτης,– Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη: Κολοβού Μαρία και Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος