Προσφορά του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης » στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών

Προσφορά του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης » στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών

Ο σύλλογος Αρκάδων Πάτρας « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης » στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης και  προσφοράς καθώς και της αλληλεγγύης του προς τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου  2020, επισκέφτηκε το Άσυλο Ανιάτων Πατρών «Η  Αγία Ευφροσύνη » και προσέφερε ιματισμό στους ασθενείς και τρόφιμους του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Ασύλου Ανιάτων κ. Άρης Γκατζόγιας, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας κ. Δημήτρη Κομποχόλη, τον Γραμματέα κ. Παναγιώτη Καραγιάννη καθώς και όλα τα μέλη του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας για την ευγενική τους προσφορά, ευχήθηκε όπως αυτή η ανθρώπινη χειρονομία τους να βρει κι άλλους συνεχιστές.

Ο σύλλογος Αρκάδων Πάτρας « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης » στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης και  προσφοράς καθώς και της αλληλεγγύης του προς τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου  2020, επισκέφτηκε το Άσυλο Ανιάτων Πατρών «Η  Αγία Ευφροσύνη » και προσέφερε ιματισμό στους ασθενείς και τρόφιμους του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Ασύλου Ανιάτων κ. Άρης Γκατζόγιας, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας κ. Δημήτρη Κομποχόλη, τον Γραμματέα κ. Παναγιώτη Καραγιάννη καθώς και όλα τα μέλη του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας για την ευγενική τους προσφορά, ευχήθηκε όπως αυτή η ανθρώπινη χειρονομία τους να βρει κι άλλους συνεχιστές.