Ο κ. Νικόλαος Δούρος, ιστορικό μέλος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

Ο κ. Νικόλαος Δούρος, ιστορικό μέλος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Ο κ. Νικόλαος Δούρος, ιστορικό μέλος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας, στην κοπή της
πίτας του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, ως πρόεδρος του
συγκεκριμένου Συλλόγου, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στο Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών στις 11.30 π
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και μέλη του Δ.Σ,
κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως, παρευρέθηκαν στην κοπή της Πίτας φίλων του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Ο κ. Νικόλαος Δούρος, ιστορικό μέλος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας, στην κοπή της
πίτας του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, ως πρόεδρος του
συγκεκριμένου Συλλόγου, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στο Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών στις 11.30 π
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και μέλη του Δ.Σ,
κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως, παρευρέθηκαν στην κοπή της Πίτας φίλων του
Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών